SFS 2019:1009 Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

SFS2019-1009.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse

om dom i vissa brottmål, m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (1990:893) om underrättelse
om dom i vissa brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.

22 §1 Om domstolen beslutar att den tilltalade ska överlämnas till rätts-
psykiatrisk vård, ska domstolen samma dag sända en kopia av domen till
den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården i den
region eller den kommun, som inte ingår i någon region, där den dömde är
bosatt eller, om den dömde inte har stadigvarande bostad i Sverige, där den
dömde vistas. Om den dömde vistas på en enhet för rättspsykiatrisk
undersökning, ska en kopia av domen samma dag sändas även till
Rättsmedicinalverket. Domstolen får i stället sända domsbevis. I så fall
tillämpas 2 § andra stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:635.

SFS

2019:1009

Publicerad
den

3 december 2019