SFS 2019:1012 Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

SFS2019-1012.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk

tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska ha följande lydelse.

3 §1 Ansökan om tillstånd enligt 15 § andra stycket lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård att för vården använda någon annan vårdinrättning
än en sådan som drivs av en region, görs av sjukvårdshuvudmannen hos
Socialstyrelsen, som med eget yttrande ger in ansökan till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:179.

SFS

2019:1012

Publicerad
den

3 december 2019