SFS 2019:1013 Förordning om ändring i förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet

SFS2019-1013.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1992:395) om

uppdragsutbildning inom skolväsendet

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1992:395) om uppdrags-
utbildning inom skolväsendet1 ska ha följande lydelse.

1 §2 I lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall finns före-
skrifter om att kommuner och regioner får bedriva uppdragsutbildning som
i fråga om art och nivå motsvarar den verksamhet kommunen eller regionen
får bedriva inom skolväsendet. Denna förordning innehåller ytterligare
föreskrifter om uppdragsutbildning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:312.

2 Senaste lydelse 2011:312.

SFS

2019:1013

Publicerad
den

3 december 2019