SFS 2019:1015 Förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS2019-1015.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och

service till vissa funktionshindrade

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1993:1090) om stöd och
service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

12 §1 Handlingar som avses i 21 d § andra stycket och 23 d § andra stycket
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska av
hänsyn till forskningens behov undantas från gallring i de kommuner och
regioner som ingår i Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt
i Göteborgs kommun. I landets övriga kommuner och regioner ska sådana
handlingar undantas från gallring när det gäller personer födda den femte,
femtonde och tjugofemte i varje månad.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:56.

SFS

2019:1015

Publicerad
den

3 december 2019

;