SFS 2019:1016 Förordning om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar

SFS2019-1016.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter

m.m. för vissa utlänningar

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1994:362) om vårdavgifter
m.m. för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

8 §1 Utlänningarna ska betala avgift med 50 kronor för behandling hos en
tandläkare inom folktandvården och för behandling hos en tandläkare som
tillhör en vårdgivare som regionen slutit avtal med.

Tandvård hos en sådan tandläkare som anges i första stycket är kostnads-

fri för utlänningar som inte har fyllt 18 år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:661.

SFS

2019:1016

Publicerad
den

3 december 2019