SFS 2019:1016 Förordning om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar

SFS2019-1016.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:OPIESM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:YEIMCS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1994:362) om v�rdavgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>m.m. f�r vissa utl�nningar</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (1994:362) om v�rdavgifter <br/>m.m. f�r vissa utl�nningar ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>8 �</b>1 Utl�nningarna ska betala avgift med 50 kronor f�r behandling hos en <br/>tandl�kare inom folktandv�rden och f�r behandling hos en tandl�kare som <br/>tillh�r en v�rdgivare som regionen slutit avtal med. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Tandv�rd hos en s�dan tandl�kare som anges i f�rsta stycket �r kostnads-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fri f�r utl�nningar som inte har fyllt 18 �r. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Mattias Pleiner <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2016:661. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:1016</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1994:362) om v�rdavgifter

m.m. f�r vissa utl�nningar

Utf�rdad den 28 november 2019

Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (1994:362) om v�rdavgifter
m.m. f�r vissa utl�nningar ska ha f�ljande lydelse.

8 �1 Utl�nningarna ska betala avgift med 50 kronor f�r behandling hos en
tandl�kare inom folktandv�rden och f�r behandling hos en tandl�kare som
tillh�r en v�rdgivare som regionen slutit avtal med.

Tandv�rd hos en s�dan tandl�kare som anges i f�rsta stycket �r kostnads-

fri f�r utl�nningar som inte har fyllt 18 �r.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:661.

SFS

2019:1016

Publicerad
den

3 december 2019

;