SFS 2019:1017 Förordning om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

SFS2019-1017.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till

utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till
utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar ska ha följande lydelse.

1 §1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag som lämnas
för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar

– utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det

är möjligt, gymnasieskolan, eller

– undervisning i svenska och om Sverige, om de går i en utländsk skola.
Regeringen meddelar särskilda bestämmelser om statsbidrag till kom-

muner och regioner till kostnader för utlandssvenska barns och ungdomars
skolgång i grundskolan och gymnasieskolan i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:443.

SFS

2019:1017

Publicerad
den

3 december 2019