SFS 2019:1020 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

SFS2019-1020.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.