SFS 2019:1029 Förordning om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

SFS2019-1029.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.