SFS 2019:1030 Förordning om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

SFS2019-1030.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning

av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (1997:909) om handläggning
av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner ska ha följande lydelse.

21 §1 Om en arbetstagare med anledning av ändrat huvudmannaskap eller
ändrade pensionsbestämmelser har gått över från en statligt pensionsreglerad
anställning till en kommunalt pensionsreglerad anställning, prövar Statens
tjänstepensionsverk om arbetstagaren har rätt

1. att tillgodoräkna pensionsgrundande tjänstetid fram till tidpunkten för

förändringen och

2. att få pensionsförmåner i övrigt.
Detta gäller när arbetstagaren samtidigt har eller har haft både en statligt

och en kommunalt pensionsreglerad anställning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:555.

SFS

2019:1030

Publicerad
den

3 december 2019

;