SFS 2019:1031 Förordning om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

SFS2019-1031.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av

personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 § och bilagorna 1 och 2 till förordningen
(1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska
ha följande lydelse.

3 §1 De myndigheter, kommuner, regioner och bolag som anges i bilaga 1
respektive bilaga 2 till denna förordning får ha direktåtkomst till automatiserat
register över totalförsvarspliktiga respektive får föra in uppgifter i registret
och rätta dessa, i enlighet med vad som anges i bilagorna.

Behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga enligt första stycket

får endast utföras om den är nödvändig för den egna verksamheten.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska ställa de villkor för direkt-

åtkomsten och registreringen av uppgifter som Totalförsvarets rekryterings-
myndighet bedömer vara nödvändiga för registrets säkerhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1476.

SFS

2019:1031

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1031

Bilaga 12

Följande myndigheter, kommuner, regioner och bolag får ha direktåtkomst
till automatiserat register över totalförsvarspliktiga till de personuppgifter
som anges i bilagan.

Enhet med
direktåtkomst

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om behand-
ling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket lagen
(1998:938) om behand-
ling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

Affärsverket
svenska kraftnät

p. 1

p. 1, 2, 4, 6, 9 och 12

Arbetsförmedlingen

p. 2

p. 1, 4 och 11

Försvarsmakten

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4–6, 9, 11 och 12

kommuner

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

regioner

p. 3

p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten
för samhällsskydd
och beredskap

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Polismyndigheten

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Posten Aktiebolag

p. 2

p. 1, 4, 11 och 12

Regeringskansliet

p. 2 och 3

p. 1, 4, 6 och 11

Socialstyrelsen

p. 2 och 3

p. 1, 4, 6 och 11

Säkerhetspolisen

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Trafikverket

p. 2

p. 1, 4, 9, 11 och 12

Transportstyrelsen

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Vattenfall Aktiebolag

p. 1

p. 1, 2, 4, 6, 9 och 12

2 Senaste lydelse 2014:1221.

background image

3

SFS

2019:1031

Bilaga 23

Följande myndigheter, kommuner, regioner och bolag får föra in de person-
uppgifter som anges i bilagan i automatiserat register över totalförsvars-
pliktiga och rätta dessa.

Enhet med rätt att
föra in uppgifter
och rätta dessa

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om behand-
ling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket lagen
(1998:938) om behand-
ling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

Affärsverket
svenska kraftnät

p. 1

p. 1 och 12

Arbetsförmedlingen

p. 2

p. 1 och 11

Försvarsmakten

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

kommuner

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

regioner

p. 3

p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten
för samhällsskydd
och beredskap

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

Polismyndigheten

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

Posten Aktiebolag

p. 2

p. 1 och 11

Regeringskansliet

p. 2

p. 1 och 11

Säkerhetspolisen

p. 2

p. 1 och 11

Trafikverket

p. 2

p. 1 och 11

Transportstyrelsen

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

Vattenfall Aktiebolag

p. 1

p. 1 och 12

3 Senaste lydelse 2014:1221.