SFS 2019:1032 Förordning om ändring i förordningen (1998:1318) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m.

SFS2019-1032.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1318) om

övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1998:1318) om övervaknings-
nämndernas verksamhetsområden m.m. ska ha följande lydelse.

3 §1 Om mer än ett län eller delar av flera län ingår i en övervaknings-
nämnds verksamhetsområde ska respektive regionfullmäktige välja leda-
möter och ersättare med det antal som anges nedan. Om en nämnd är indelad
i avdelningar ska det antal ledamöter och ersättare som anges nedan väljas
för varje avdelning.

Övervakningsnämnd

Regionfullmäktige

Ledamöter

Ersättare

Göteborg

Västra Götalands län
Hallands län

3

2
1

Kalmar

Kronobergs län
Kalmar län

1
2

1
2

Kristianstad

Blekinge län
Skåne län

1
2

2
1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1160.

SFS

2019:1032

Publicerad
den

3 december 2019

;