SFS 2019:1035 Förordning om ändring i förordningen (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m.

SFS2019-1035.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1519) om behörighet till

vissa anställningar inom folktandvården m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1998:1519) om behörighet till
vissa anställningar inom folktandvården m.m. ska ha följande lydelse.

4 § Vid anställning som chef vid en enhet för specialisttandvård ska regionen
fästa avseende främst vid skickligheten för anställningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:1035

Publicerad
den

3 december 2019