SFS 2019:1043 Förordning om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

SFS2019-1043.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i

hälso- och sjukvården m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2002:746) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m. ska ha följande lydelse.

2 § Med vårdgivare enligt 5 kap. 1 § lagen (2002:297) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m. avses regionen i Stockholms län.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:1043

Publicerad
den

3 december 2019