SFS 2019:1044 Förordning om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

SFS2019-1044.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.