SFS 2019:1052 Förordning om ändring i förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

SFS2019-1052.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:93) om statsbidrag till

verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra

smittsamma sjukdomar

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2006:93) om statsbidrag till
verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar ska
ha följande lydelse.

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till ideella
organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning eller min-
ska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara och blod-
burna sjukdomar.

Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera statens, region-

ernas och kommunernas insatser genom stöd till organisationerna i deras
arbete med utbildning, information, opinionsbildning eller olika former av
stödjande socialt arbete. Syftet med statsbidraget är även att förstärka
organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:1052

Publicerad
den

3 december 2019

;