SFS 2019:1053 Förordning om ändring i förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

SFS2019-1053.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.