SFS 2019:1054 Förordning om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

SFS2019-1054.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och

inkvartering m.m. under höjd beredskap

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 6 § och rubriken närmast före 6 § förordningen
(2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap ska
ha följande lydelse.

Skyldighet att hjälpa andra kommuner och regioner
6 §
Kommuner eller regioner som enligt 2 kap. 5 § lagen (2006:546) om
utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap har fått hjälp med
personal ska svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:1054

Publicerad
den

3 december 2019

;