SFS 2019:1057 Förordning om ändring i förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

SFS2019-1057.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:156) om skydd mot

internationella hot mot människors hälsa

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:156) om skydd mot inter-
nationella hot mot människors hälsa ska ha följande lydelse.

3 §1 Folkhälsomyndigheten ska efter samråd med berörda kommuner och
regioner besluta vilka hamnar och flygplatser som ska vara karantänshamnar
respektive karantänsflygplatser.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:162.

SFS

2019:1057

Publicerad
den

3 december 2019