SFS 2019:1058 Förordning om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

SFS2019-1058.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion

för Statskontoret

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 b § förordningen (2007:827) med instruktion
för Statskontoret ska ha följande lydelse.

1 b §1 Myndigheten ska redogöra för utvecklingen av statens styrning av
kommuner och regioner.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:146.

SFS

2019:1058

Publicerad
den

3 december 2019