SFS 2019:1060 Förordning om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

SFS2019-1060.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion

för Arbetsmiljöverket

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:913) med instruktion för
Arbetsmiljöverket ska ha följande lydelse.

6 § Arbetsmiljöverket ska samråda med representativa arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer innan myndigheten beslutar föreskrifter som riktar
sig till enskilda, kommuner eller regioner eller beslutar i förvaltnings-
ärenden av större vikt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2019:1060

Publicerad
den

3 december 2019