SFS 2019:1063 Förordning om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

SFS2019-1063.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion

för Arbetsförmedlingen

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2007:1030) med instruktion
för Arbetsförmedlingen ska ha följande lydelse.

14 § Arbetsförmedlingen ska särskilt samverka med Försäkringskassan,
Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare använd-
ning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Arbetsförmedlingen
ska i samma syfte samverka med Försäkringskassan, kommuner och regioner
enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2019:1063

Publicerad
den

3 december 2019

;