SFS 2019:1064 Förordning om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

SFS2019-1064.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion

för Statens institutionsstyrelse

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1132) med instruktion för
Statens institutionsstyrelse ska ha följande lydelse.

3 §1 Myndigheten får utföra uppdrag åt kommuner och regioner i samband
med avgiftning av missbrukare, utslussning, eftervård eller andra insatser som
anknyter till verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §.

Myndigheten får också tillhandahålla sådana varor och tjänster som pro-

duceras huvudsakligen av intagna som ett led i verksamheten vid sådana hem
som anges i 1 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1502.

SFS

2019:1064

Publicerad
den

3 december 2019