SFS 2019:1068 Förordning om ändring i förordningen (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

SFS2019-1068.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:347) om hälso- och

sjukvård åt asylsökande m.fl.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2008:347) om hälso-
och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

1 § I denna förordning finns föreskrifter om hälso- och sjukvård åt asyl-
sökande m.fl.

Med region avses i denna förordning även kommun som inte ingår i en

region.

2 §1 Migrationsverket ska till berörd region lämna uppgifter om utlän-
ningar som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asyl-
sökande m.fl. och som har etablerat boende inom regionen eller som i annat
fall vistas inom regionen.

Uppgifter enligt första stycket ska avse namn, födelsedatum, adress,

språk, hemland, ärendenummer hos Migrationsverket och, i förekommande
fall, telefonnummer och e-postadress samt familjemedlemmar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:19.

SFS

2019:1068

Publicerad
den

3 december 2019

;