SFS 2019:1069 Förordning om ändring i patientdataförordningen (2008:360)

SFS2019-1069.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i patientdataförordningen (2008:360)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 5 § patientdataförordningen (2008:360) ska ha
följande lydelse.

5 §1 Datainspektionen får meddela föreskrifter om sådan kryptering som
regionerna ska använda för att skydda patienternas identitet vid sam-
bearbetning av uppgifter enligt 4 kap. 6 § tredje stycket patientdatalagen
(2008:355).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:414.

SFS

2019:1069

Publicerad
den

3 december 2019