SFS 2019:1072 Förordning om ändring i förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

SFS2019-1072.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:131) om utbildning

inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2009:131) om utbildning inom
yrkeshögskolan som uppdragsutbildning ska ha följande lydelse.

8 § Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommun, en svensk
region eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska uppdraget avse

1. personalutbildning,
2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl,
3. utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller
4. utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.
När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller i stället att

uppdraget ska avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för de
studerandes arbete åt uppdragsgivaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:1072

Publicerad
den

3 december 2019