SFS 2019:1073 Förordning om ändring i förordningen (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut

SFS2019-1073.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:945) med instruktion

för Statens geotekniska institut

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 11 c § förordningen (2009:945) med instruktion
för Statens geotekniska institut ska ha följande lydelse.

11 c §1 Statens geotekniska institut utser enskilda ledamöter till Delega-
tionen för Göta älv efter förslag från länsstyrelserna i Värmlands och Västra
Götalands län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfarts-
verket och Trafikverket.

Ale, Göteborgs, Vänersborgs, Kungälvs, Lilla Edets och Trollhättans

kommuner, regionen i Västra Götalands län och Vattenfall Vattenkraft AB
ska inbjudas att delta i delegationen.

Ledamöterna utses för en period om fyra år. Jämställdhetsaspekten ska

beaktas när ledamöter utses.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:214.

SFS

2019:1073

Publicerad
den

3 december 2019