SFS 2019:1075 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

SFS2019-1075.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion

för Vetenskapsrådet

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 16 a § förordningen (2009:975) med instruktion
för Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse.

16 a §1 Kommittén för klinisk behandlingsforskning ska bestå av en ord-
förande och tolv andra ledamöter. Regeringen ska utse ordföranden och sex
andra ledamöter, varav tre ledamöter ska utses efter förslag från Veten-
skapsrådet. Innan Vetenskapsrådet lämnar sina förslag ska rådet samråda
med Verket för innovationssystem. Regionerna ska utse sex ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1116.

SFS

2019:1075

Publicerad
den

3 december 2019