SFS 2019:1076 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

SFS2019-1076.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion

för Försäkringskassan

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2009:1174) med instruktion för
Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

5 §1 Försäkringskassan ska samverka med

1. berörda myndigheter, kommuner och regioner samt andra berörda

parter för att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet och därvid
särskilt verka för att felaktiga utbetalningar inte görs,

2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och andra berörda parter i

frågor om det statliga tandvårdsstödet,

3. Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att

uppnå en effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliterings-
området. Försäkringskassan ska i samma syfte träffa överenskommelse med
kommun, region eller Arbetsförmedlingen samt bedriva finansiell sam-
ordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabili-
teringsinsatser.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:11.

SFS

2019:1076

Publicerad
den

3 december 2019