SFS 2019:1081 Förordning om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

SFS2019-1081.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion

för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2010:1472) med instruktion för
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska ha följande lydelse.

3 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får inom sakområdet åta sig att
utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, regioner och
enskilda.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

SFS

2019:1081

Publicerad
den

3 december 2019