SFS 2019:1089 Förordning om ändring i förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

SFS2019-1089.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:316) om statsbidrag för

viss verksamhet på funktionshindersområdet

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2012:316) om statsbidrag för
viss verksamhet på funktionshindersområdet ska ha följande lydelse.

2 §1 Syftet med statsbidrag enligt denna förordning är att främja special-
anpassad rehabilitering och att stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekrea-
tion för personer som avses i 1 §. Statsbidraget ska förstärka och komplettera
insatser som utförs eller finansieras av stat, region eller kommun.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:526.

SFS

2019:1089

Publicerad
den

3 december 2019