SFS 2019:1091 Förordning om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

SFS2019-1091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:606) om samordning

inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2012:606) om samordning inom
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. ska ha följande
lydelse.

3 § Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja

1. genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet,
2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt

arbete,

3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och regionen,
4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och
5. utbildning och kompetensutveckling i länet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:1091

Publicerad
den

3 december 2019