SFS 2019:1093 Förordning om ändring i förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

SFS2019-1093.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:412) om vårdavgifter

m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan

nödvändiga tillstånd

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (2013:412) om vård-
avgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
ska ha följande lydelse.

3 § Utlänningar som omfattas av denna förordning ska betala vårdavgift
med 50 kronor för läkarbesök inom regionens hälso- och sjukvård eller hos
läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
eller enligt vårdavtal med regionen samt för läkarvård som ges efter remiss
av sådana läkare.

4 § Utlänningar som omfattas av denna förordning ska betala vårdavgift
med 25 kronor för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, om den ges
av en vårdgivare efter remiss av en läkare inom regionens hälso- och sjuk-
vård eller av läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkar-
vårdsersättning eller enligt vårdavtal. Vidare ska utlänningar som omfattas
av denna förordning betala avgift för sjukresa, dock med högst 40 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:1093

Publicerad
den

3 december 2019