SFS 2019:1101 Förordning om ändring i förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter

SFS2019-1101.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:570) om regeringens

medgivande till beslut om vissa föreskrifter

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2014:570) om regeringens
medgivande till beslut om vissa föreskrifter ska ha följande lydelse.

2 § Innan en förvaltningsmyndighet beslutar föreskrifter som vid tillämp-
ningen kan få sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller
regioner som inte är oväsentliga, ska regeringens medgivande att besluta
föreskrifterna inhämtas.

Regeringen ska inför sitt beslut få del av
1. förslaget till föreskrifter, och
2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2019:1101

Publicerad
den

3 december 2019