SFS 2019:1104 Förordning om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

SFS2019-1104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:CZWCZK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:CZWCZK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:REEFHG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2015:210) om statligt st�d f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>att regionalt fr�mja sm� och medelstora f�retag </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver 2, 3, 18 och 34 �� f�rordningen (2015:210) om <br/>statligt st�d f�r att regionalt fr�mja sm� och medelstora f�retag ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b>1 I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns best�m-<br/>melser om att regioner och Gotlands kommun ska besluta om anv�ndningen <br/>av vissa medel f�r regionalt tillv�xtarbete. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som s�gs i denna f�rordning om regioner g�ller ocks� Gotlands </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kommun. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 �</b>2 Inom ramen f�r den regionala tillv�xtpolitiken f�r st�d l�mnas av <br/>regionen enligt denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom ramen f�r den regionala tillv�xtpolitiken och n�ringspolitiken f�r </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">st�d �ven l�mnas av Tillv�xtverket. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I 22 � finns best�mmelser om vem som �r st�dgivare i ett enskilt fall. St�d </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">enligt 16 och 19 �� l�mnas endast av regionen. St�d enligt 21 � l�mnas <br/>endast av Tillv�xtverket. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>18 �</b>3 Innovationsst�d till sm� och medelstora f�retag f�r l�mnas i enlighet <br/>med kapitel I och artikel 28 i kommissionens f�rordning (EU) nr 651/2014. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om regionen l�mnar st�d enligt f�rsta stycket, f�r st�det endast avse </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">kostnader f�r att anskaffa, validera och f�rsvara patent och andra immateriella <br/>tillg�ngar. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>34 �</b>4 Tillv�xtverket ska vid domstolar, myndigheter och i �vrigt bevaka <br/>statens r�tt mot st�dmottagaren enligt denna f�rordning. Verket f�r d� anta <br/>ackordsf�rslag eller p� annat s�tt eftersk�nka statens r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regionen ska underr�tta verket s� snart n�gon �tg�rd fr�n verket enligt </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">denna paragraf beh�ver vidtas. </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2018:1985. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2018:1985. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2018:1985. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2018:1985. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:1104</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:1104</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">JENNIE NILSSON </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2015:210) om statligt st�d f�r

att regionalt fr�mja sm� och medelstora f�retag

Utf�rdad den 28 november 2019

Regeringen f�reskriver 2, 3, 18 och 34 �� f�rordningen (2015:210) om
statligt st�d f�r att regionalt fr�mja sm� och medelstora f�retag ska ha
f�ljande lydelse.

2 �1 I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns best�m-
melser om att regioner och Gotlands kommun ska besluta om anv�ndningen
av vissa medel f�r regionalt tillv�xtarbete.

Det som s�gs i denna f�rordning om regioner g�ller ocks� Gotlands

kommun.

3 �2 Inom ramen f�r den regionala tillv�xtpolitiken f�r st�d l�mnas av
regionen enligt denna f�rordning.

Inom ramen f�r den regionala tillv�xtpolitiken och n�ringspolitiken f�r

st�d �ven l�mnas av Tillv�xtverket.

I 22 � finns best�mmelser om vem som �r st�dgivare i ett enskilt fall. St�d

enligt 16 och 19 �� l�mnas endast av regionen. St�d enligt 21 � l�mnas
endast av Tillv�xtverket.

18 �3 Innovationsst�d till sm� och medelstora f�retag f�r l�mnas i enlighet
med kapitel I och artikel 28 i kommissionens f�rordning (EU) nr 651/2014.

Om regionen l�mnar st�d enligt f�rsta stycket, f�r st�det endast avse

kostnader f�r att anskaffa, validera och f�rsvara patent och andra immateriella
tillg�ngar.

34 �4 Tillv�xtverket ska vid domstolar, myndigheter och i �vrigt bevaka
statens r�tt mot st�dmottagaren enligt denna f�rordning. Verket f�r d� anta
ackordsf�rslag eller p� annat s�tt eftersk�nka statens r�tt.

Regionen ska underr�tta verket s� snart n�gon �tg�rd fr�n verket enligt

denna paragraf beh�ver vidtas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse 2018:1985.

2 Senaste lydelse 2018:1985.

3 Senaste lydelse 2018:1985.

4 Senaste lydelse 2018:1985.

SFS

2019:1104

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1104

P� regeringens v�gnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;