SFS 2019:1111 Förordning om ändring i förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

SFS2019-1111.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:605) om överlämnande

av allmänna handlingar för förvaring

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2015:605) om överlämnande
av allmänna handlingar för förvaring ska ha följande lydelse.

11 § En kommun får meddela sådana föreskrifter om ansökan, förvarings-
tid, återlämnande och tillsyn som följer av 4, 5, 7 och 8 §§ lagen (2015:602)
om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

Det som sägs om kommuner i första stycket avser även regioner.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2019:1111

Publicerad
den

3 december 2019