SFS 2019:1115 Förordning om ändring i förordningen (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

SFS2019-1115.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:36) om bidrag för

glasögon till vissa barn och unga

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2016:36) om bidrag för glas-
ögon till vissa barn och unga ska ha följande lydelse.

5 § Den som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetal-
ningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.
Regionen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon

är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:1115

Publicerad
den

3 december 2019