SFS 2019:1116 Förordning om ändring i förordningen (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi

SFS2019-1116.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:660) om avgiftsfrihet för

screening för bröstcancer med mammografi

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2016:660) om avgiftsfrihet för
screening för bröstcancer med mammografi ska ha följande lydelse.

2 § Regionens ansvar enligt 2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss
screening inom hälso- och sjukvården avser screening för bröstcancer med
mammografi i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:1116

Publicerad
den

3 december 2019