SFS 2019:1117 Förordning om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film

SFS2019-1117.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till

film

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2016:989) om statsbidrag till
film ska ha följande lydelse.

16 §1 Statsbidrag enligt 15 § första stycket 1 får lämnas till en region eller
en kommun med ansvar inom det regionala tillväxtarbetet, eller till andra
aktörer som på uppdrag av en region eller en kommun med ansvar inom det
regionala tillväxtarbetet anordnar filmkulturell verksamhet, samt till huvud-
män inom skolväsendet.

Statsbidrag enligt 15 § första stycket 2 får lämnas till huvudmän för

regionala resurscentrum för film.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1977.

SFS

2019:1117

Publicerad
den

3 december 2019