SFS 2019:1123 Förordning om ändring i förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

SFS2019-1123.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:623) om

försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till

vissa huvudmän

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2017:623) om försöksverk-
samhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän ska ha
följande lydelse.

3 § Kommuner, regioner och enskilda fysiska eller juridiska personer får
ansöka om att delta som branschskola i en försöksverksamhet. Ansökan
prövas av Statens skolverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:1123

Publicerad
den

3 december 2019