SFS 2019:1124 Förordning om ändring i förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar

SFS2019-1124.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.