SFS 2019:1126 Förordning om ändring i förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap

SFS2019-1126.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:YNBBTX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:OLDTJR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2017:870) om l�ns-</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>styrelsernas krisberedskap och uppgifter vid h�jd </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>beredskap </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2017:870) om l�nsstyrelsernas <br/>krisberedskap och uppgifter vid h�jd beredskap ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 �</b> L�nsstyrelsen ska vara sammanh�llande f�r krisberedskapen inom sitt <br/>geografiska omr�de samt f�re, under och efter en kris verka f�r samordning <br/>och gemensam inriktning av de �tg�rder som beh�ver vidtas. </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18">L�nsstyrelsen ska s�rskilt <br/>1. ansvara f�r att en samlad regional l�gesbild sammanst�lls vid kris-</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">situationer, </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. st�dja de akt�rer som �r ansvariga f�r krisberedskapen i l�net n�r det</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ller planering, risk- och s�rbarhetsanalyser samt utbildning och �vning, </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. ha ett regionalt r�d f�r krisberedskap och skydd mot olyckor, i vilket</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">representanter f�r l�nsstyrelsen och ber�rda akt�rer i krishanteringssystemet <br/>b�r ing�, f�r att skapa n�dv�ndig samordning, </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. uppr�tta regionala risk- och s�rbarhetsanalyser som ska kunna anv�ndas</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som underlag f�r egna och andra ber�rda akt�rers krisberedskaps�tg�rder, </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�lja upp kommunernas till�mpning av lagen (2006:544) om kom-</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">muners och regioners �tg�rder inf�r och vid extraordin�ra h�ndelser i freds-<br/>tid och h�jd beredskap, </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. �rligen till Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap rapportera</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">vilka beredskapsf�rberedelser som kommuner och regioner vidtagit och sam-<br/>tidigt redovisa en bed�mning av effekten av de vidtagna f�rberedelserna, <br/>och </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. verka f�r att den verksamhet som ber�rda akt�rer bedriver inom l�net</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">avseende krisberedskap bidrar till att en grundl�ggande f�rm�ga till civilt <br/>f�rsvar uppn�s. </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Magnus Bengtson <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2019:1126</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2017:870) om l�ns-

styrelsernas krisberedskap och uppgifter vid h�jd

beredskap

Utf�rdad den 28 november 2019

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2017:870) om l�nsstyrelsernas
krisberedskap och uppgifter vid h�jd beredskap ska ha f�ljande lydelse.

4 � L�nsstyrelsen ska vara sammanh�llande f�r krisberedskapen inom sitt
geografiska omr�de samt f�re, under och efter en kris verka f�r samordning
och gemensam inriktning av de �tg�rder som beh�ver vidtas.

L�nsstyrelsen ska s�rskilt
1. ansvara f�r att en samlad regional l�gesbild sammanst�lls vid kris-

situationer,

2. st�dja de akt�rer som �r ansvariga f�r krisberedskapen i l�net n�r det

g�ller planering, risk- och s�rbarhetsanalyser samt utbildning och �vning,

3. ha ett regionalt r�d f�r krisberedskap och skydd mot olyckor, i vilket

representanter f�r l�nsstyrelsen och ber�rda akt�rer i krishanteringssystemet
b�r ing�, f�r att skapa n�dv�ndig samordning,

4. uppr�tta regionala risk- och s�rbarhetsanalyser som ska kunna anv�ndas

som underlag f�r egna och andra ber�rda akt�rers krisberedskaps�tg�rder,

5. f�lja upp kommunernas till�mpning av lagen (2006:544) om kom-

muners och regioners �tg�rder inf�r och vid extraordin�ra h�ndelser i freds-
tid och h�jd beredskap,

6. �rligen till Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap rapportera

vilka beredskapsf�rberedelser som kommuner och regioner vidtagit och sam-
tidigt redovisa en bed�mning av effekten av de vidtagna f�rberedelserna,
och

7. verka f�r att den verksamhet som ber�rda akt�rer bedriver inom l�net

avseende krisberedskap bidrar till att en grundl�ggande f�rm�ga till civilt
f�rsvar uppn�s.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2019:1126

Publicerad
den

3 december 2019

;