SFS 2019:1127 Förordning om ändring i förordningen (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation

SFS2019-1127.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1085) med instruktion

för Delegationen mot segregation

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2017:1085) med instruktion för
Delegationen mot segregation ska ha följande lydelse.

2 § Myndigheten ska

1. främja ökad samverkan mellan myndigheter, regioner, kommuner,

organisationer inom det civila samhället, näringsliv, forskare och andra
relevanta aktörer,

2. bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer, och
3. stödja relevanta aktörer i att utföra ett strategiskt och kunskapsbaserat

arbete som följs upp och utvärderas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2019:1127

Publicerad
den

3 december 2019