SFS 2019:1131 Förordning om ändring i förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning

SFS2019-1131.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:YGVAZW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:JHIOXA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2018:1486) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Myndigheten f�r digital f�rvaltning </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2018:1486) med instruktion f�r <br/>Myndigheten f�r digital f�rvaltning ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b> Myndigheten f�r digital f�rvaltning ska samordna och st�dja den f�r-<br/>valtningsgemensamma digitaliseringen i syfte att g�ra den offentliga f�r-<br/>valtningen mer effektiv och �ndam�lsenlig. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med den offentliga f�rvaltningen avses i denna f�rordning kommuner, </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">regioner och statliga myndigheter, med undantag f�r Regeringskansliet, <br/>S�kerhetspolisen, Fortifikationsverket, F�rsvarsh�gskolan samt myndigheter <br/>som h�r till F�rsvarsdepartementet. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska ansvara f�r den f�rvaltningsgemensamma digitala infra-</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">strukturen enligt 35 ��. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Magnus Corell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> 2019:1131 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft17"> 3 december 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2018:1486) med instruktion

f�r Myndigheten f�r digital f�rvaltning

Utf�rdad den 28 november 2019

Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2018:1486) med instruktion f�r
Myndigheten f�r digital f�rvaltning ska ha f�ljande lydelse.

1 � Myndigheten f�r digital f�rvaltning ska samordna och st�dja den f�r-
valtningsgemensamma digitaliseringen i syfte att g�ra den offentliga f�r-
valtningen mer effektiv och �ndam�lsenlig.

Med den offentliga f�rvaltningen avses i denna f�rordning kommuner,

regioner och statliga myndigheter, med undantag f�r Regeringskansliet,
S�kerhetspolisen, Fortifikationsverket, F�rsvarsh�gskolan samt myndigheter
som h�r till F�rsvarsdepartementet.

Myndigheten ska ansvara f�r den f�rvaltningsgemensamma digitala infra-

strukturen enligt 35 ��.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2019:1131

Publicerad
den

3 december 2019

;