SFS 2019:1135 Förordning om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)

SFS2019-1135.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 16 § mediestödsförordningen (2018:2053) ska ha
följande lydelse.

16 § Mediestöd får inte beviljas till allmänna nyhetsmedier som ges ut av
staten, en kommun eller en region eller av verksamhet som finansieras
genom lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens
tjänst.

Mediestöd får inte beviljas en sökande som har skulder för svenska skatter

eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2019:1135

Publicerad
den

3 december 2019