SFS 2019:1137 Förordning om ändring i förordningen (2019:202) om statliga myndigheters lokalisering

SFS2019-1137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:202) om statliga

myndigheters lokalisering

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2019:202) om statliga myndig-
heters lokalisering ska ha följande lydelse.

8 § Efter att en myndighet fattat ett beslut om lokalisering ska beslutet
skickas till berörd kommun, länsstyrelse och region.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2019:1137

Publicerad
den

3 december 2019