SFS 2019:1139 Förordning om ändring i förordningen (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning

SFS2019-1139.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:313) om avgiftsfrihet för

screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2019:313) om avgiftsfrihet för
screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning ska ha följande
lydelse.

2 § Regionens ansvar enligt 2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss
screening inom hälso- och sjukvården avser screening för livmoderhals-
cancer med gynekologisk cellprovtagning i enlighet med vad som föreskrivs
med stöd av 3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:1139

Publicerad
den

3 december 2019