SFS 2019:1143 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

SFS2019-1143.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion

för Datainspektionen

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 a § förordningen (2007:975) med instruktion
för Datainspektionen ska ha följande lydelse.

3 a §1 Myndigheten är behörig myndighet för kontroll och intygande av
att sådana enskilda system för insamling av stödförklaringar via internet som
används för lagring i Sverige uppfyller de krav som följer av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om
det europeiska medborgarinitiativet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för medborgarinitiativ som

registrerats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:73.

SFS

2019:1143

Publicerad
den

3 december 2019