SFS 2019:1161 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2020

SFS2019-1161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och

vissa andra utlänningar för 20201

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första
stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar ska vara 1,74 procent för 2020.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2018:1991.

SFS

2019:1161

Publicerad
den

3 december 2019