SFS 2019:1168 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2020

SFS2019-1168.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för

år 20201

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas
på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma
balk ska vara 0,16 procent för år 2020.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2018:1955.

SFS

2019:1168

Publicerad
den

3 december 2019