SFS 2019:1180 Förordning om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

SFS2019-1180.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 10 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
ska ha följande lydelse.

10 §1 Motordrivet fordon får införas till Sverige och tillfälligt brukas i trafik
här utan svensk trafikförsäkring, om det är registrerat i Andorra, Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland,
Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino,
Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordir-
land jämte öarna Isle of Man, Alderney, Guernsey och Jersey, Tjeckien, För-
bundsrepubliken Tyskland, Ungern, Vatikanstaten eller Österrike.

Första stycket tillämpas även i fråga om icke registrerad moped som är

hemmahörande i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien,
Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Portugal, San Marino, Spanien, För-
bundsrepubliken Tyskland, Ungern eller Vatikanstaten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:706.

SFS

2019:1180

Publicerad
den

3 december 2019